top of page
Hvid baggrund

Unicide-Vet SPF®

Unicide® grundrens fjerner olie, sod, fedt og andet smuds fra alle overflader.

HVOR: Unicide-Vet SPF® angriber ikke materialerne og i koncentration 13 er det veterinærgodkendt. Det anbefales derfor til transport-, levnedsmiddel- og fødevareindustrien samt overalt i industrier og landbrug.

 

HVAD ER: Unicide-Vet SPF® er baseret på natriumhydroxid, natrium xylen, sulfat og dinatriummetasilikat.

unicide-vet-spf-scaled-efd164c6.jpeg

OPLØSNING: Anvendes i en 1,5 – 2 % opløsning. Ved stærkt forurenede flader anvendes en 5 % opløsning.

EMBALLAGE: 12,5 kg. plastdunk.

 

OBS: Efter rengøring skal alle overflader, der kommer i berøring med kød, kødvarer og lignende efterskylles med rent vand. Alle flader skal efterskylles inden desinfektion.

bottom of page